Premenenie Pána

Premenenia Pána

R. V jasnom oblaku sa ukázal Duch Svätý a zaznel Otcov hlas: * Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie; jeho počúvajte.
V. Zjavil sa zahaľujúci oblak a zaznel Otcov hlas.
— Druhé responzórium z mníšskeho ofícia Nočných vigílií sviatku Premenenia Pána.