Archív kategorií: Prednášky

Postavy viery IV — Diskusia

V záverečnom príspevku z cyklu Postavy viery vám ponúkame diskusiu s tromi prednášajúcimi počas posledného stretnutia v sobotu 26. októbra 2014 v kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore. Na otázky odpovedajú Fides Strenková CJ, Ján Dolný a Jozef Brodňanský OSB. Diskusiu si môžete vypočuť prostredníctvom prehrávača vyššie, alebo stiahnuť.

Postavy viery IV — bl. Columba Marmion

IMG_9955Ponúkame Vám ďalšiu prednášku z minuloročného cyklu Postavy viery. ThDr. Jozef Brodňanský OSB prednáša o bl. Columbovi Marmionovi v sobotu, 26. októbra 2013, v kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore. Prednášku si môžete vypočuť prostredníctvom prehrávača vyššie, alebo stiahnuť.

Postavy viery IV — John Henry Newman

IMG_9948Ponúkame Vám ďalšiu prednášku z minuloročného cyklu Postavy viery. ThLic. Ján Dolný prednáša o sv. Johnovi Henry Newmanovi v sobotu, 26. októbra 2013, v kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore. Prednášku si môžete vypočuť prostredníctvom prehrávača vyššie, alebo stiahnuť.

Postavy viery IV — Panna Mária

IMG_9942Ponúkame Vám ďalšiu prednášku z minuloročného cyklu Postavy viery. ThDr. Fides Strenková CJ prednáša o Panne Márii v sobotu, 26. októbra 2013, v kláštornom chráme Premenenia Páan v Sampore. Prednášku si môžete vypočuť prostredníctvom prehrávača vyššie, alebo stiahnuť.

Postavy viery III — Svätý Ján Klimak a diskusia o postavách viery

IMG_9592Po dlhšej prestávke vám opäť prinášame záznamy z cyklu Postavy viery, ktorý sa konal v kláštore Premenenia Pána v Sampore počas uplynulého Roka viery, vyhlásenom pápežom Benediktom XVI. Prostredníctvom prehrávačov vyššie, prípadne stiahnutím z nižšie uvedených liniek si môžete vypočuť prednášku vdp. Branislava Dada o sv. Jánovi Klimakovi a tiež záverečnú diskusiu tretieho stretnutia cyklu, ktorej sa okrem tohto prednášajúceho zúčastnili tiež vdp. František Trstenský a vladyka arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ SJ.

Svätý Ján Klimak
Záverečná diskusia

Postavy viery III — Vladyka Cyril o sv. Cyrilovi a Metodovi

IMG_9579Ponúkame Vám prednášku vladyku arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi, o svätých slovanských vierozvestoch Cyrilovi a Metodovi. Prednáška sa konala v rámci cyklu Postavy viery v kláštore Premenenia Pána, v sobotu 29. júna 2013. Nahrávku si môžete vypočuť prostredníctvom prehrávača vyššie, alebo stiahnuť.

Postavy viery III — Svätý Pavol

František Trstenský o sv. PavloviPonúkame vám ďalšiu prednášku z cyklu Postavy viery, ktorý sa konal v našom kláštore. O svätom Pavlovi prednášal v sobotu 29. júna 2013 vdp. doc. František Trstenský, PhD. Jeho príspevok si môžete vypočuť prostredníctvom prehrávača vyššie, alebo stiahnuť.

Ospravedlňte, prosím, zníženú kvalitu záznamu počas prvých dvoch minút.