Archív značiek: Eucharistia

Aká vďaka prináleží Synovi

IMG_9401 - Version 2Ó, ja šťastná! Ďakujem Ti, vládca, muž Boží!
Vždy Ťa chcem velebiť za to,
že si ma vo svete oslobodil od sveta.
Moje sú tie sväté bolesti,
ktoré si za mňa vytrpel.
Čokoľvek by som mala trpieť,
skladám Tebe ako vzájomný dar.
Hoci ho nemožno porovnať s Tvojím,
predsa dáva slobodu mojej duši.

Zachovaj ma navždy vo svojej láske.
Tebe nech vždy bude chvála,
môj najmilší Ježišu!
Osloboď ma od mojich pút
a dovoľ mi zotrvať pri Tebe.

— Sv. Mechtilda z Magdeburgu (1210-1297): Prameň Božského svetla, VII, 23.

 

Príprava na obetu

Obetné dary

Navštívili sme tiež iného kňaza, ktorý sa volal Eulogios. Keď prinášal obetné dary Bohu, dostával tak veľkú milosť poznania, že poznal myšlienky všetkých mníchov, ktorí boli prítomní. Často zastavoval niektorých mníchov, keď chceli prísť k oltáru a hovoril: „Ako sa môžete odvažovať pristúpiť k svätým tajomstvám, keď máte zlé myšlienky? Ty si tejto noci neslušne premýšľal o smilstve.“ Druhý, ako vravel, rozmýšľal v mysli nad tým, že niet rozdielu medzi tým, či k Božej milosti pristupuje ako hriešnik, alebo ako spravodlivý. Iný zasa pri obete pochyboval: „Budem posvätený, ak k nej pristúpim?“ „Odstúpte na chvíľu od svätých tajomstiev a obráťte sa v duši, aby ste získali odpustenie hriechov a stali sa hodní spoločenstva s Kristom. Ak si totiž najprv neočistíte myseľ, nebudete môcť pristúpiť k Božej milosti.“
— Dejiny mníchov v Egypte (grécka verzia), XVI Eulogios