Archív značiek: pascha

Spolu s Ním

Veža kostolaA ak On vystúpil do neba (Lk 24, 51), vystúp s ním. Buď jedným z anjelov, ktorí ho sprevádzajú, alebo jedným z tých, ktorí ho prijímajú. Otvor brány, alebo ich vyzdvihni, aby mohol vstúpiť ten, kto bol povýšený po umučení. Odpovedz tým, ktorí pochybujú a pýtajú sa: „Kto je ten Kráľ slávy?“, pretože nesie zo sebou svoje telo a znaky svojho umučenia, ktoré nemal, keď zostupoval; povedz im, že on je Pán silný a mocný, vo všetkých veciach, ktoré urobil a robí, vo svojom boji a triumfe pre ľudstvo.
(…)
Boli sme stvorení, aby sme boli šťastní. Boli sme šťastní, keď sme boli stvorení. Bol nám zverený Raj, aby sme mohli užívať život. Dostali sme Prikázanie, aby sme získali česť, keď ho budeme dodržiavať; nie žeby Boh nevedel čo sa stane, ale pretože ustanovil zákon slobodnej vôle. Boli sme podvedení, pretože sme podľahli závisti. Boli sme vykázaní, pretože sme sa dopustili priestupku. Postili sme sa, pretože sme sa nechceli postiť, premožení Stromom poznania. Pretože Prikázanie bolo starobylé, zároveň s nami, a bolo akoby vychovávateľom našich duší a uzdou prepychu, ktorej sme boli rozumne podriadení, aby sme jeho dodržiavaním znovu získali to, čo sme stratili, keď sme ho nedodržali. Potrebovali sme vteleného Boha, Boha, ktorého zabili, aby sme mohli žiť. Zabili nás spolu s ním, aby sme mohli byť očistení; vstali sme opäť spolu s ním, pretože nás zabili spolu s ním; boli sme oslávení s ním, pretože sme s ním znovu vstali.
— sv. Gregor Nazianský, Oratio 45, 25. 28 (Druhá reč o Pasche)

Pohľad na Veľkonočné trojdnie

Veľkonočné trojdnie v našom kláštore sa teší veľkej obľube. Naši hostia i príležitostní návštevníci mali možnosť zúčastniť sa nielen na obvyklých Eucharistických sláveniach, ale aj na liturgii hodín, ktorá sa u nás koná podľa najstarších tradícií.

Liturgické slávenia týchto najvýznamnejších dní v roku sú neobyčajne bohaté, keďže počas nich opäť prežívame tajomstvo nášho vykúpenia, nasledujúc Krista od večeradla cez kríž, až po vzkriesenie. Farby, svetlo i hudba pomáhajú naplno zakúsiť Božie dielo v dejinách spásy sveta i nás samých.

„Kristus, to vieme sami, naozaj z mŕtvych vstal. Zmiluj sa nad nami, Kristus, náš kráľ!“

— Veľkonočná sekvencia