Archív značiek: fotografie

Nedeľné ráno

Každá nedeľa v našom kláštore začína včaššie ako iné dni. Už o tretej hodine sa kláštorný chrám rozozvučí spevom Nočných vigílií. Ďalším liturgickým slávením sú až Ranné chvály o siedmej hodine. Prestávka medzi týmito modlitbami ofícia je zvláštnym časom. Nielen v kláštore, ale aj navôkol panuje neobyčajné ticho a pokoj. Niet divu, že sám sv. Benedikt odporúča využiť tento čas „na rozjímanie o tom, čo si potrebujú [mnísi] osvojiť zo žaltára alebo z čítaní“ (RB 8, 3). Dnešná nedeľa má však ešte jednu zvláštnosť: najskorší východ slnka v tomto roku. Hoci večer sa ešte bude ďalej predlžovať, rána už budú len kratšie. A tak hoci čas našich prvých nedeľných modlitieb môže byť pre niekoho „hlbokou nocou“, pri východe z chóru nás už čakajú rozožínajúce ranné zore za oknami krížovej chodby a už počas samotného slávenia počuť v kostole nielen mníchov, ale aj spev budiaceho sa vtáctva. Pozývame vás na malú rannú prechádzku po kláštore v tomto zvláštnom čase.
Spolu so spevavcami počuť jemné zvuky našich usilovných polievacích pomocníkov.

Polievanie

Z paše budú mať radosť najmä naše ovce, ktoré ešte stále spokojne odpočívajú.

Tiché hospodárstvo

Voda je nielen na pastvisku — ale všade, kde čosi rastie. Akoby sa celá záhrada pripravovala na príchod letných lúčov ranného slnka.

Rosa

Ešteže sa do záhrady dá prejsť aj po suchu. Margarétky sa prizerajú na okoloidúcich.

Schody do záhrady

Na hospodárstve zatiaľ panuje pokoj…

Tiché hospodárstvo

…no svetlá v kláštore svedčia, že nie všetci v tomto čase spia.

Kuchyňa skoro ráno

Kláštorná brána ostáva zatvorená, no vychádzajúce slnko vyvrieť nemôže. Presne ako v liturgii, ktorá nám každé nedeľné ráno pripomína víťazstvo Krista nad „bránami pekla“.

Brána pred východom slnka

Svetlo slnka vyháňa tmu zo všetkých kútov kláštora.

Krížová chodba pri východe slnka

Všetko sa rýchlo odieva do nových farieb…

Ranné slnko na kláštore
Ranné slnko na kláštore 2

Brat Marián víta nový deň v kuchyni. Hostí je veľa a nedeľný obed musí byť vždy slávnostný.

Príprava obeda

Východ slnka nedá spať ani našej „zveri“. Brat Ladislav Mária už skoro ráno ženie naše ugágané husi na rannú pašu.

Pastier a husi

Brat Michal Mária zatiaľ využíva ranný čas na čítanie Svätého písma.

Lectio

Ako sa do ranného ticha čoraz viac primiešavajú ďalšie a ďalšie zvuky a slnko stúpa čoraz vyššie, zazvoní brat Svorad Mária na modlitbu Ranných chvál.

Pulsator

To už brat Ladislav Mária pripravuje všetko potrebné na spoločné modlitby.

Príprava na liturgiu

Jedenásť mníchov sa postupne schádza v chóre, aby mohli začať ofícium na oslavu Zmŕtvychvstalého.

Do chóru

Po ňom sa všetci vyberajú do refektára. O. Vladimír (vpravo) a o. Jozef si nedajú cestou ujsť pohľad do slnkom zaliatej záhrady.

Po Ranných chválach

Po duchovnom pokrme sa do nového dňa treba nasýtiť aj telesne. Bratia Ľudovít Mária (vzadu) a Svorad Mária si pochutnávajú na raňajkách.

Pri raňajkách

Výročie posvätenia chrámu

Východ slnka nad Samporom

Terribilis est locus iste: hic domus Dei est et porta cœli: et vocabitur aula Dei. Alleluia, alleluia.
V. Quam dilecta tabernacula tua, Domine virtutum! concupiscit, et deficit anima mea in atria Domini.
Akú hrôzu vzbudzuje toto miesto: toto je dom Boží a brána nebies: a bude sa nazývať sieňou Boha. Aleluja, aleluja.
V. Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov; túži a zmiera moja duša po nádvoriach Pánových.
— Úvodný spev (introitus) omše posvätenia chrámu

Nedeľná prechádzka okolím kláštora

Veľkonočné obdobie je obdobím radosti z nového života, ktorý nám priniesol Zmŕtvychvstalý Kristus. Túto radosť ohlasuje celé stvorenie.

Motýľ pri kostole

Po dlhom období zimného ticha sa všetko opäť prebúdza k životu.

Domáci a hostia
Rozkvitnutý kláštor

Okolie Sampora pozýva pridať sa k radosti.

Pasienky

Na jednej strane všetko kvitne, kým hory ešte spomínajú na zimu.

Kláštor a Veľká Fatra
Jarná krása
Medzi slnkom a mesiacom
Jarná krása

Cesty a cestičky sú nezvyčajne vyzdobené.

Cesta

Aj uprostred lesa…

Jar v lese

…možno nájsť znaky nového života.

Jar v lese

Každá nedeľná rekreácia vedie späť do Božieho domu.

Cesta na Sampor

V kláštore je miesto nielen pre mníchov…

Pri kláštornom hospodárstve

…ale aj pre ďalších obyvateľov, radujúcich sa zo života.

Kláštorné ovce
Kláštorné ovce