Šiesta Veľkonočná nedeľa

old_voskresenie

Vocem iucunditatis annuntiate, et audiatur, alleluia: nuntiate usque ad extremum terræ: liberavit Dominus populum suum, alleluia, alleluia.

Ohlasujte jasavým hlasom, a nech je to počuť, aleluja: zvestujte až do končín zeme: Pán oslobodil svoj ľud, aleluja, aleluja.

— Introitus 6. Veľkonočnej nedele