Archív značiek: rozum

Láska môže uchopiť Boha

Rozumné stvorenia ako ľudia a anjeli vlastnia dve základné schopnosti: poznávaciu silu a milujúcu silu. Nik nemôže plne obsiahnuť nestvoreného Boha svojím poznaním; ale každý ho môže, rôznym spôsobom, plne uchopiť láskou. Skutočne toto je nekončiaci zázrak lásky: že jedna milujúca osoba, skrze svoju lásku, môže uchopiť Boha, ktorého bytie napĺňa a presahuje celé stvorenie. A toto úžasné dielo lásky pokračuje navždy, lebo ten, koho milujeme, je večný. Ktokoľvek má milosť oceniť pravdu toho o čom hovorím, nech si vezme moje slová k srdcu, lebo zakúsiť túto lásku je radosťou večného života, kým stratiť ju je večným trápením.
Ten, kto si s pomocou Božej milosti uvedomí ustavičné pohyby vôle a naučí sa smerovať ich k Bohu nikdy nebude ukrátený o zakúsenie čohosi z nebeských radostí už v tomto živote a v budúcom ich zaiste vychutná naplno. Teraz už vidíš prečo ťa nabádam k tomuto duchovnému dielu? Dal by si sa naň prirodzene, ak by človek nebol zhrešil, lebo človek bol stvorený pre lásku a všetko ostatné bolo stvorené, aby bola láska možná. Každopádne, dielom kontemplatívnej lásky bude človek uzdravený. Zlyhajúc v tomto diele sa prepadá hlbšie do hriechu, stále ďalej a ďalej od Boha, ale vytrvajúc v ňom postupne povstáva z hriechu a rastie v božskej blízkosti.
Anonym (14. stor.): Oblak nepoznania (The Cloude of Unknowyng), úryvok zo 4. kap.