Archív značiek: Biela sobota

Pohľad na Veľkonočné trojdnie

Veľkonočné trojdnie v našom kláštore sa teší veľkej obľube. Naši hostia i príležitostní návštevníci mali možnosť zúčastniť sa nielen na obvyklých Eucharistických sláveniach, ale aj na liturgii hodín, ktorá sa u nás koná podľa najstarších tradícií.

Liturgické slávenia týchto najvýznamnejších dní v roku sú neobyčajne bohaté, keďže počas nich opäť prežívame tajomstvo nášho vykúpenia, nasledujúc Krista od večeradla cez kríž, až po vzkriesenie. Farby, svetlo i hudba pomáhajú naplno zakúsiť Božie dielo v dejinách spásy sveta i nás samých.

„Kristus, to vieme sami, naozaj z mŕtvych vstal. Zmiluj sa nad nami, Kristus, náš kráľ!“

— Veľkonočná sekvencia