Archív značiek: Mechtilda

Aká vďaka prináleží Synovi

IMG_9401 - Version 2Ó, ja šťastná! Ďakujem Ti, vládca, muž Boží!
Vždy Ťa chcem velebiť za to,
že si ma vo svete oslobodil od sveta.
Moje sú tie sväté bolesti,
ktoré si za mňa vytrpel.
Čokoľvek by som mala trpieť,
skladám Tebe ako vzájomný dar.
Hoci ho nemožno porovnať s Tvojím,
predsa dáva slobodu mojej duši.

Zachovaj ma navždy vo svojej láske.
Tebe nech vždy bude chvála,
môj najmilší Ježišu!
Osloboď ma od mojich pút
a dovoľ mi zotrvať pri Tebe.

— Sv. Mechtilda z Magdeburgu (1210-1297): Prameň Božského svetla, VII, 23.