Tipy pre dobrú spoveď

confessional_smMáme…
 1. Pravidelne a dôkladne spytovať svoje svedomie,
 2. Trpezlivo čakať v rade,
 3. Prísť na spoveď vo vyhlásenom čase, nie pár minút pred koncom spovedania,
 4. Hovoriť zrozumiteľne, ale nie tak hlasno, aby nás mohli počuť iní,
 5. Povedať svoje hriechy jasne a krátko, bez zbytočného vysvetľovania,
 6. Vyznať všetky smrteľné hriechy podľa druhu a počtu,
 7. Pozorne počúvať rady, ktoré kňaz povie,
 8. Vyznávať svoje hriechy, a nie hriechy iných,
 9. Pozorne počúvať a zapamätať si pokánie a uistiť sa, že som ho pochopil,
 10. Pužívať stálu formulu vyznania hriechov, ktorá mi je známa a blízka,
 11. Nebáť sa povedať niečo „zahanbujúce“ … proste to treba povedať.
 12. Nebáť sa čo si o mne kňaz pomyslí … zvyčajne je povzbudený našou odvahou,
 13. Nebáť sa, že kňaz čosi zo spovede vyzradí … je viazaný spovedným tajomstvom.
 14. Nevyznávať sa zo „sklonov“ a „ťažkostí“ … ale z hriechov,
 15. Neodísť zo spovedelnice predtým, ako kňaz zakončí obrad,
 16. Naučiť sa naspamäť úkon kajúcnosti,
 17. Odpovedať v krátkosti na kňazove otázky, ak sa na čosi spýta,
 18. Opýtať sa, ak nerozumieme niečomu, čo nám kňaz povedal,
 19. Pamätať si, že aj kňazi majú niekedy zlé dni, podobne ako všetci ostatní,
 20. Nezabudnúť, že aj kňazi musia chodiť na spoveď … oni tiež poznajú, čo zažíva penitent.

Originál článku: Fr. Z’s 20 Tips For Making A Good Confession