Postavy viery IV — bl. Columba Marmion

IMG_9955Ponúkame Vám ďalšiu prednášku z minuloročného cyklu Postavy viery. ThDr. Jozef Brodňanský OSB prednáša o bl. Columbovi Marmionovi v sobotu, 26. októbra 2013, v kláštornom chráme Premenenia Pána v Sampore. Prednášku si môžete vypočuť prostredníctvom prehrávača vyššie, alebo stiahnuť.