O spravodlivosti

IMG_9935Ktosi z otcov hovoril, že raz žil istý pustovník pri meste Nilopolis a posluhoval mu istý veriaci laik. V meste vtedy žil istý bohatý a bezbožný človek. Tento zomrel a jeho pohrebu sa zúčastnilo celé mesto i biskup s pochodňami a kadidlom. Pustovníkov služobník vyšiel, ako mal vo zvyku, na púšť, aby mu zaniesol chlieb, ale našiel ho roztrhaného hyenami. Padol teda na tvár pred Bohom, hovoriac: „Pane, nevstanem dokiaľ mi nevysvetlíš čo to má znamenať: ten bezbožník mal taký slávnostný pohreb a ten, kto ti slúžil dňom i nocou, takto zahynul!” I prišiel Pánov anjel a povedal mu: „Onen bezbožník mal svoje skromné zásluhy a tu za ne dostal odmenu, lebo tam už nenašiel žiadnu úľavu. Avšak tento pustovník, hoci bol človekom ozdobeným všetkými čnosťami, predsa mal (ako to pri ľuďoch býva) svoje malé chyby. A tak bol za ne tu potrestaný, aby sa tam už mohol postaviť pred Bohom čistý.” To presvedčilo sluhu a vzdal Bohu chválu za jeho súdy, lebo sú spravodlivé.

— Apoftegmy svätých otcov (anonymná zbierka vydaná François Nauom), Č. 368 (1368)