O slovách a činoch

2013-05-23 at 19-09-40Istý starec povedal: „Proroci napísali knihy a prišli naši otcovia a podľa nich žili. Tí, ktorí prišli potom, sa ich naučili naspamäť; nakoniec prišlo toto pokolenie, prepísalo ich a bez skutkov ich položilo na poličky.“

— Apoftegmy, anonymná zbierka, č. 228 (1228)