Archív kategorií: Naše spoločenstvo

Komunitný výlet

V stredu 11. apríla sa naše spoločenstvo vybralo na celodenný výlet. Takéto „komunitné dni“ slúžia nielen oddychu, ale aj upevneniu bratských vzťahov. Počas dňa sme navštívili miesta dvoch starobylých benediktínskych opátstiev: Opátstva Panny Márie v Klíži a Opátstva sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku. Zvláštna vďaka patrí našim sprievodcom po týchto miestach: p. Deviatkovi z Klížskeho Hradišťa a vdp. Jozefovi Gajdošovi z Hronského Beňadika.

Nedeľná prechádzka okolím kláštora

Veľkonočné obdobie je obdobím radosti z nového života, ktorý nám priniesol Zmŕtvychvstalý Kristus. Túto radosť ohlasuje celé stvorenie.

Motýľ pri kostole

Po dlhom období zimného ticha sa všetko opäť prebúdza k životu.

Domáci a hostia
Rozkvitnutý kláštor

Okolie Sampora pozýva pridať sa k radosti.

Pasienky

Na jednej strane všetko kvitne, kým hory ešte spomínajú na zimu.

Kláštor a Veľká Fatra
Jarná krása
Medzi slnkom a mesiacom
Jarná krása

Cesty a cestičky sú nezvyčajne vyzdobené.

Cesta

Aj uprostred lesa…

Jar v lese

…možno nájsť znaky nového života.

Jar v lese

Každá nedeľná rekreácia vedie späť do Božieho domu.

Cesta na Sampor

V kláštore je miesto nielen pre mníchov…

Pri kláštornom hospodárstve

…ale aj pre ďalších obyvateľov, radujúcich sa zo života.

Kláštorné ovce
Kláštorné ovce

Pohľad na Veľkonočné trojdnie

Veľkonočné trojdnie v našom kláštore sa teší veľkej obľube. Naši hostia i príležitostní návštevníci mali možnosť zúčastniť sa nielen na obvyklých Eucharistických sláveniach, ale aj na liturgii hodín, ktorá sa u nás koná podľa najstarších tradícií.

Liturgické slávenia týchto najvýznamnejších dní v roku sú neobyčajne bohaté, keďže počas nich opäť prežívame tajomstvo nášho vykúpenia, nasledujúc Krista od večeradla cez kríž, až po vzkriesenie. Farby, svetlo i hudba pomáhajú naplno zakúsiť Božie dielo v dejinách spásy sveta i nás samých.

„Kristus, to vieme sami, naozaj z mŕtvych vstal. Zmiluj sa nad nami, Kristus, náš kráľ!“

— Veľkonočná sekvencia