Postavy viery IV — Panna Mária

IMG_9942Ponúkame Vám ďalšiu prednášku z minuloročného cyklu Postavy viery. ThDr. Fides Strenková CJ prednáša o Panne Márii v sobotu, 26. októbra 2013, v kláštornom chráme Premenenia Páan v Sampore. Prednášku si môžete vypočuť prostredníctvom prehrávača vyššie, alebo stiahnuť.

Postavy viery III — Svätý Ján Klimak a diskusia o postavách viery

IMG_9592Po dlhšej prestávke vám opäť prinášame záznamy z cyklu Postavy viery, ktorý sa konal v kláštore Premenenia Pána v Sampore počas uplynulého Roka viery, vyhlásenom pápežom Benediktom XVI. Prostredníctvom prehrávačov vyššie, prípadne stiahnutím z nižšie uvedených liniek si môžete vypočuť prednášku vdp. Branislava Dada o sv. Jánovi Klimakovi a tiež záverečnú diskusiu tretieho stretnutia cyklu, ktorej sa okrem tohto prednášajúceho zúčastnili tiež vdp. František Trstenský a vladyka arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ SJ.

Svätý Ján Klimak
Záverečná diskusia

Postavy viery III — Vladyka Cyril o sv. Cyrilovi a Metodovi

IMG_9579Ponúkame Vám prednášku vladyku arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, sekretára Kongregácie pre východné cirkvi, o svätých slovanských vierozvestoch Cyrilovi a Metodovi. Prednáška sa konala v rámci cyklu Postavy viery v kláštore Premenenia Pána, v sobotu 29. júna 2013. Nahrávku si môžete vypočuť prostredníctvom prehrávača vyššie, alebo stiahnuť.

Postavy viery III — homília vladyku Cyrila

IMG_9568V deň slávnosti apoštolov sv. Petra a Pavla, 29. júna 2013, sa v kláštore Premenenia Pána konalo tretie stretnutie cyklu Postavy viery. Sláveniu svätej omše v tento deň predsedal vzácny hosť — vladyka arcibiskup Mons. Cyril Vasiľ SJ. Ponúkame Vám záznam liturgie slova z tejto svätej omše, spolu s homíliou vladyku Cyrila. Nahrávku si môžete vypočuť cez prehrávač vyššie, alebo stiahnuť.

Postavy viery III — Svätý Pavol

František Trstenský o sv. PavloviPonúkame vám ďalšiu prednášku z cyklu Postavy viery, ktorý sa konal v našom kláštore. O svätom Pavlovi prednášal v sobotu 29. júna 2013 vdp. doc. František Trstenský, PhD. Jeho príspevok si môžete vypočuť prostredníctvom prehrávača vyššie, alebo stiahnuť.

Ospravedlňte, prosím, zníženú kvalitu záznamu počas prvých dvoch minút.

Postavy viery II — Diskusia

Ponúkame vám nahrávku záverečnej diskusie druhého stretnutia cyklu Postavy viery. Naši traja hostia: Mons. Jozef Jančovič, vdp. Juraj Vittek a vdp. Marek Krošlák odpovedali na rôzne otázky v súvislosti s troma predstavenými svätcami: sv. Jób, sv. Jana z Arku a sv. Alfonz Mária de Liguori. Čo nám môže dnes povedať skúsenosť Jóba? Ako vyzerali zjavenia Jany z Arku? Ako si poradiť z rôznymi odpoveďami na morálne otázky a aké miesto má naše svedomie? Diskusiu si môžete vypočuť prostredníctvom prehrávača vyššie, alebo stiahnuť.

Postavy viery II — sv. Alfonz Mária de Liguori

Marek Krošlák prednáša o sv. AlfonzoviPrinášame vám ďalšiu zo série nahrávok z cyklu Postavy viery. ThDr. Marek Krošlák, PhD., prednášal v sobotu 23. februára 2013 o sv. Alfonzovi Márii de Liguori. Prednášku si môžete vypočuť prostredníctvom prehrávača vyššie, alebo stiahnuť. Z dôvodu technickej poruchy chýba úvodná – historická časť prednášky. Za neželané skrátenie nahrávky sa ospravedlňujeme.